4

Sang om merværdi - The surplus value song youtube.com

Submitted by bunnies in just_post

I'm doing another Danish translation to confuse Moonside, and this time I'm going full Marxist mask off with The surplus value song. From what I gather, this tune is somewhat popular even with non-socialist Danes thanks to its excellent hum- and whistleability:

Sang om merværdi The surplus value song
Jeg står op om morgenen I get up in the morning
og går hen på mit job and I go to my job
og jeg laver noget I do some work
og jeg får min løn and I get my pay
men det jeg laver but what I do
er mere værd is worth more
end det jeg får than what I get
Hvordan sku' nogen How else could
mennesker ellers some people
blive rige get rich
uden at lave noget? without doing anything?
(0:34)
Nogen er mere værd Some are worth more
end det de får than what they get
andre bruger mere others consume more
end de er værd than they're worth
Penge alene skaber Money alone creates
ingen værdier no value
penge skaber penge money creates money
papir papir. paper creates paper
(0:44)
Jeg står op om morgenen I get up in the morning
og går hen på mit job and I go to my job
og jeg laver noget I do some work
og jeg får min løn and I get my pay
men det jeg laver but what I do
er mere værd is worth more
end det jeg får than what I get
Hvordan sku' nogen How else could
mennesker ellers some people
blive rige get rich
uden at lave noget? without doing anything?

Comments

You must log in or register to comment.