4

Hoola Bandoola Band - Man måste veta vad man önskar sig youtube.com

Submitted by bunnies in just_post

This song is an example of the music genre known as 'progg'.

'Progg' is a uniquely Swedish genre that was popular in the seventies. It's characterized by very leftist lyrics, often almost parodical by today's standards. I'd describe the music as folk-pop, sometimes leaning towards punk. It's clearly inspired by 60's American protest music, and also features an explicit rejection (at least in the lyrics) of contemporary Swedish pop music (Abba).

This song is comparatively light on the leftist themes, but I wanted to share it because the video is both hilarious and inspiring.

Swedish English
Det är nånting, jag vill säga dej there's something I'd like to say to you
Jag hoppas, du hör på I hope you're listening
Om du öppnar bägge öronen if you open both your ears
Så kanske du förstår you might understand
Det är svårt att vara hederlig It's hard to be honest
När drömmarna blir av when your dreams happen
Man måste veta vad man önskar sej You must know what you wish for
För att få vad man vill ha to get what you want
(0:46)
Men nu står du liksom månglarna But now you're standing like the manglers
På Veronas grönsakstorg on Verona's main square
Och låtsas sälja dina varor and you pretend to sell your wares
Från en flätad videkorg from a weaved willow basket
Och du köpslår så förslaget And you bargain so cunningly
Och du tar så pass bra betalt and you charge so much
Att hur än kunden förödmjukar sej that no matter how the customer humiliates themself
Blir affären aldrig av the transaction never happens
(1:21)
Och, det är svårt att va sjuk And it's hard to be sick
När medicinen tar slut when the medicine runs out
Det vet väl du… but you already know that...
Men om det inte finns hjälp But when there is no help
Får man väl bota sej själv you have to cure yourself
För att komma ut to get out
(2:00)
Och du säger att du älskar djur And you say that you love animals
För att dom är precis som barn because they're just like children
Och sen skriker du hysteriskt and then you scream hysterically
När vi skickar dej en gam when we send you a vulture
Och du säger att du älskar oss And you say that you love us
Och du vill lindra världens nöd and that you want to relieve the world's suffering
Men du ger din kärlek liksom när but you give your love just like when
Du ger en fattig gammal bröd you give a poor person old bread
(2:36)
Och det är svårt att va sjuk And it's hard to be sick
När medicinen tar slut when the medicine runs out
Det vet väl du… but you already know that...
Men om det inte finns hjälp But when there is no help
Får man väl bota sej själv you have to cure yourself
För att komma ut to get out
(2:54)
Så nu står vi här och väntar So now we're standing here, waiting
Medan regnet öser ner while the rain comes pouring down
Och fast det regnar småspik and though it's raining nails
Så blir vi bara fler och fler there's more and more of us around
Och snart ska tåget starta and the train is starting soon
Du har ju sagt, du ville med you said you wanted in?
Men om du inte kommer nu but if you don't come now
Så kommer du för sent you'll be too late
Ja, om du inte kommer nu yeah if you don't come now
Så kommer du för sent you'll be too late

Comments

You must log in or register to comment.